Eerste resultaten proeftuin

Oktober 2015 – In september is weer een grote groep deelnemers van start gegaan in de proeftuin. In oktober gaat de laatste groep van start. De eerste onderzoeksresultaten zijn bekend.

Uit de eerste testen van de proeftuin in de periode van half augustus tot half september onder 169 deelnemers kunnen we de volgende conclusies trekken:

  • Het lukt goed om de apparaten in de proeftuin aan of uit te schakelen. Dankzij het automatisch aan- en uitschakelen van de apparaten kunnen we beter voorspellen wat het netto elektriciteitsverbruik in de wijk zal zijn. Deze voorspelling is belangrijk om vraag en aanbod goed op elkaar aan te laten sluiten, dus dat is positief.
  • Wat het schakelen van de apparaten betreft kunnen we concluderen dat de warmtepomp het meest ingezet wordt om flexibiliteit (het bij elkaar brengen van vraag en aanbod) te leveren en de zonschakelaar het minst. Op deze manier helpen de apparaten het systeem goed.
  • Met name overdag, wanneer de zon hoog staat, worden de brandstofcel en de zonnepanelen uitgezet en de elektrische boiler aangezet. Wanneer de zon minder hoog staat en als het donker is wordt de warmtepomp vaak uitgezet.

Onderstaande grafiek laat tenslotte het netto elektriciteitsverbruik over de dag zien (gemeten over de periode van half augustus tot half september, 169 deelnemers). Zoals verwacht wordt de meeste elektriciteit verbruikt in de ochtend en de avond. Midden op de dag wordt de meeste energie terug geleverd door de zonnepanelen.

grafiek resultaten

Bent u deelnemer en wilt u meer weten over de wijze waarop de apparaten helpen om vraag en aanbod van energie bij elkaar te brengen in dit dagpatroon? Meld u zich dan aan voor de informatieavond op woensdag 14 oktober in de Mediaan!

Gerelateerde artikelen

Reageer