Energiebelasting gewijzigd: wat verandert er?

Januari 2016 – Met ingang van 1 januari 2016 gaat de energiebelasting omhoog. Dit is een gevolg van afspraken uit het Energieakkoord die de energiehuishouding duurzamer moeten maken. Wat betekent dit voor u?

Wat is energiebelasting?
Energiebelasting is een heffing over het verbruik van energie (aardgas, elektriciteit en bepaalde minerale oliën). De hoogte van de energiebelasting wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en is voor iedere energieleverancier gelijk. De overheid wil met deze belasting de CO2-uitstoot verminderen en het verbruik van duurzaam opgewekte energie stimuleren.

Wat betekent het voor u?
Voor u betekent het dat u meer belasting gaat betalen voor gas en minder belasting voor elektriciteit. De belasting wordt per 1 januari 2016 €0,02 lager op elektriciteit en €0,06 hoger op gas (zie overzicht hieronder). U betaalt de energiebelasting aan uw energieleverancier, die de belasting weer afdraagt aan de Belastingdienst. Er wordt ook btw geheven over deze belasting.

Tarieven

Energiebelasting Tarief 2015 Tarief 2016
Elektriciteit 0-10.000 kWh  14,47 ct. per kWh  12,18 ct. per kWh
Gas 0-170.000 m³  23,12 ct. per m³  30,45 ct. per m³


Als u zelf elektriciteit opwekt

Deze belasting is ook van toepassing als u zelf elektriciteit opwekt. Over het nettoverbruik betaalt u energiebelasting, btw, het leverings- en het netwerktarief. Het nettoverbruik is de gebruikte energie minus de terug geleverde elektriciteit. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst, uw energieleverancier of op de website van de rijksoverheid.

Wat betekent het voor u als deelnemer aan de proeftuin?
Hebt u een warmtepomp of een elektrische boiler? De verlaging van de energiebelasting op elektriciteit zorgt ervoor dat u dan minder betaalt voor het elektriciteitsverbruik van het apparaat.

Hebt u een zonschakelaar of brandstofcel? Dan levert de door u opgewekte elektriciteit minder op. Voor de brandstofcel geldt dat de kosten voor het gasverbruik hoger worden. Algemeen geldt nog wel dat de opbrengsten uit de brandstofcel hoger zijn dan de kosten voor het gasverbruik.

De bedragen voor compensatie voor de elektrische boiler en de zonschakelaar blijven gelijk. Daardoor gaat u er als deelnemer netto op vooruit.

Hebt u nog vragen over dit onderwerp, dan kunt u een e-mail sturen naar info@energiekoplopers.nl

ZOETERMEER - De belastingaangifte moet ook in 2009 voor 1 april worden ingeleverd. ANP PHOTO XTRA LEX VAN LIESHOUT

 

Gerelateerde artikelen

Reageer