Energiecontract niet langer verplicht

December 2014 – In tegenstelling tot eerdere informatie is het voor deelname aan de proeftuin niet meer verplicht om over te stappen naar Stad van de Zon Energie (via Essent). Voor deze wijziging zijn twee redenen. We hoorden geluiden dat het overstappen voor geïnteresseerden hen een bezwaar vormde. Doordat in het onderzoek is dat we geen dynamische tarieven gebruiken is deze verplichte overstap niet meer noodzakelijk. Als het energiecontract voor u een bezwaar was om deel te nemen aan de proeftuin, dan hopen we dat we hiermee uw twijfel hebben weggenomen. U kunt zich aanmelden voor de proeftuin via het aanmeldformulier.

Stad van de Zon Energie
Wilt u wel gebruik maken van dit interessant aanbod van Stad van de Zon Energie? Het aanbod ziet er als volgt uit:
•25% korting op Groene Stroom
•25% korting op vastrecht stroom
•3 jarig contract met vaste tarieven
•Overstapboete wordt vergoed*

Als u een opzegboete krijgt van uw oude leverancier, dan vergoedt Essent deze. Dit gaat op de volgende manier:
1.U ontvangt een opzegbevestiging van uw oude energieleverancier met aankondiging van de opzegboete.
2.U ontvangt een e-mail van Essent waarin staat dat er wordt gecheckt of de boete terecht is. Wij garanderen u dat deze boete vergoed wordt door Essent.
3.U vraagt zelf de opzegvergoeding aan via essent.nl/opzegvergoeding.
4.12 maanden na de aansluiting, krijgt u (dus bij de jaarafrekening) de opzegvergoeding op uw rekening gestort.

Reageer