EnergieKoplopers2

Registratieformulier “EnergieKoplopers2”

U wilt zich opgeven als deelnemer aan “EnergieKoplopers2”.

De deelnemersovereenkomst kunt u hier vinden: Deelnemersovereenkomst_EnergieKoplopers2

Om uw deelname definitief te kunnen maken hebben we enkele aanvullende gegevens van u nodig.

Alle velden graag volledig invullen.

Aanhef *
Heer
Mevrouw

Voorletter(s) *

Tussenvoegsel

Achternaam*

Straat *

Huisnummer * + toevoegingen

Postcode *

Plaats *

E-mailadres *

Telefoonnummer *

Rekeningnummer IBAN *

Bevestiging

Om deel te kunnen nemen aan EnergieKoplopers2 vragen wij u akkoord te gaan met het volgende.
(u dient daarvoor bij elke “JA” een kruisje te zetten):

JA, ik ga akkoord met de bijgevoegde voorwaarden “Deelnemersovereenkomst” welke van toepassing zijn op deelname aan EnergieKoplopers2.

JA, ik ga er mee akkoord dat ICT Groep en TNO B.V. voor de duur van de Deelnemersovereenkomst de gegevens van de slimme meter (P1 data), het Apparaat en de Batterij (indien van toepassing) van bovenstaand ingevuld adres, dagelijks uitleest in opdracht van Alliander N.V.. Dit ten behoeve van onderzoek en om mij inzicht te geven in mijn energieverbruik. Persoonsgegevens van de Deelnemer worden uiterlijk een jaar na afloop van de EnergieKoplopers2 vernietigd.

JA, ik ga er mee akkoord dat Alliander mijn contactgegevens deelt met marktpartijen die in aanmerking komen om de rol van sturende partij op zich te nemen. Dit ten behoeve van de proposities die de sturende partijen aan mij zouden willen voorstellen zodat ik zelf kan beslissen wie mijn Apparaat en Batterij (indien van toepassing) op afstand gaat aansturen.

JA, ik ga er mee akkoord dat Alliander mijn contactgegevens deelt met de servicepartijen die het installatie en onderhoud van mijn Apparaat en Batterij (indien van toepassing) gaan uitvoeren.