Het project

Energietoekomst

De energievoorziening in Nederland verandert. Steeds meer mensen wekken zelf energie op, bijvoorbeeld met zonnepanelen of windmolens. Dat is goed nieuws! En het zorgt voor nieuwe kansen. Niet alleen voor bestaande partijen, maar ook voor nieuwe partijen en nieuwe markten. Die moeten er namelijk voor zorgen dat vraag en aanbod van energie beter op elkaar worden afgestemd. Dat  onderzoeken we in de Stad van de Zon in Heerhugowaard. Voor een korte, eenvoudige uitleg bekijk het filmpje.

English version 

Lees hieronder wat we gaan doen in fase 2 (vanaf december 2017), en wat we hebben gedaan in fase 1 (2015-2016).

EnergieKoplopers2

In Heerhugowaard start de tweede fase van EnergieKoplopers. Hier wordt het energiesysteem van de toekomst gedemonstreerd. Een belangrijk onderdeel daarvan is een lokale flexibiliteitsmarkt voor elektriciteit volgens het USEF marktmodel. Kenmerkend voor EnergieKoplopers2 is  de focus op de marktdynamiek. Deze dynamiek ontstaat doordat enerzijds aggregators makkelijk kunnen toetreden tot of nieuwe proposities kunnen aanbieden op deze flexmarkt. Anderzijds is de consument altijd in controle en maakt een deelnemer zelf de keuze of hij een contract met een aggregator sluit, onder welke voorwaarden hij dat doet en of hij de afspraken met de aggregator tussentijds wil aanpassen. Liander koopt als netbeheerder flexibiliteit in bij de aggregators.

Wat gaan we doen in EnergieKoplopers2?
In Heerhugowaard  ontstaat flexibiliteit door een slim energiesysteem bij consumenten. Dit slimme systeem werkt automatisch en stuurt flexbronnen aan. Aan de bestaande flexbronnen uit de eerste fase (de warmtepomp, de elektrische boiler en de zonschakelaar) worden nu ook grote thuisbatterijen toegevoegd. Deze worden geladen wanneer er veel aanbod is van lokaal opgewekte elektriciteit, de opgeslagen energie kan worden gebruikt op momenten dat er veel vraag is.

In EnergieKoplopers2 leren de deelnemende partijen over de werking van een flexibiliteitsmarkt voor elektriciteit en kunnen we op kleine schaal belangrijke ervaringen opdoen. Zodat we de energievoorziening ook in toekomst betaalbaar en betrouwbaar te houden. EnergieKoplopers2 start in het najaar van 2017 en duurt naar verwachting tot en met 2019.

Deelnemen als aggregator?
In een flexmarkt is er een nieuw rol in energiemarkt te onderscheiden, die van aggregator (sturende partij). Aggregators gaan flexibiliteit inkopen bij klanten en kunnen ook energieverbruik aansturen om zo flexibiliteit te realiseren. De aggregator gaat de flexibiliteit verhandelen op de flexibiliteitsmarkt en kan dit verkopen aan de netbeheerder. In dit project maken we nog deels gebruik van de bestaande IT infrastructuur en stuurbare apparaten uit de eerdere fase van  EnergieKoplopers. Zo kunnen aggregators  op  laagdrempelige manier instappen en kennis maken met de werking van een lokale flexibiliteitsmarkt en de samenwerking binnen het  USEF marktmodel. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van flexibiliteitsmarkt voor elektriciteit of heeft u interesse om als aggregator mee te doen met dit project, neem dan contact met ons op via flexmarktontwikkeling@alliander.com.

Deelnemer van EnergieKoplopers
Deelnemende huishoudens van EnergieKoplopers uit de eerste fase kunnen meedoen met deze tweede fase. Reeds 100 deelnemers hebben zich ingeschreven. Heeft u vragen over uw deelname? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@energiekoplopers.nl

Flexibiliteitsmarkt
EnergieKoplopers2 is een van de locaties waar Liander ervaring opdoet met een lokale flexibiliteitsmarkt voor elektriciteit. Wilt u meer weten over de ontwikkeling van een flexibiliteitsmarkt? Kijk dan op de informatiepagina DYNAMO Flexmarktontwikkeling

EnergieKoplopers fase 1 (2015-2016)

In de proeftuin hebben we onderzocht hoe een slim energiesysteem met behulp van slimme apparaten vraag en aanbod van energie optimaal met elkaar in balans kan brengen. Waarom is dit belangrijk?

Op een zonnige dag wordt er bijvoorbeeld overdag veel energie opgewekt en is het aanbod van energie groot en de vraag klein. Door overbelasting kan de stroom uitvallen. Als het ’s avonds donker is, komt iedereen thuis en is er veel vraag naar elektriciteit. De zonnepanelen kunnen geen energie opwekken en er is weinig stroom in de wijk aanwezig. Door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, kan de in de wijk opgewekte duurzame energie beter gebruikt worden. En hoeft er minder energie van de centrale te komen.

Het slimme energiesysteem (USEF: www.USEF.energy) zet de slimme apparaten automatisch aan en uit. Ook zorgt het systeem ervoor dat alle betrokken partijen op een efficiënte manier kunnen samenwerken en informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Zo wordt vraag en aanbod van energie optimaal geregeld.  Zo blijft energie ook in de toekomst duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar.

Het project was onderdeel van het Smart Energy Collective (SEC) en werd mede mogelijk gemaakt vanuit het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN). EnergieKoplopers werkt nauw samen met het Universal Smart Energy Framework (USEF) voor de ontwikkeling van het slimme energiesysteem.

Partners van EnergieKoplopers2