EnergieKoplopers2: aanbod Sympower

Registratieformulier “EnergieKoplopers2: aanbod Sympower”

U wilt zich opgegeven als Deelnemer aan “EnergieKoplopers 2: aanbod Sympower’’. Dit betekent dat u uw slimme apparaat zoals bedoeld in uw overeenkomst met Alliander laat aansturen door Sympower B.V.. De aansturing vindt plaats volgens de afspraken in de Deelnemersovereenkomst Sympower

Nadere gegevens
Om uw deelname definitief te kunnen maken hebben we enkele aanvullende gegevens van u nodig. Alle velden graag volledig invullen.

Aanhef *
Heer
Mevrouw

Voorletter(s) *

Tussenvoegsel

Achternaam*

Straat *

Huisnummer * + toevoegingen

Postcode *

Plaats *

E-mailadres *

Rekeningnummer IBAN (voor flexibiliteitsvergoeding) *

U kunt kiezen uit twee vormen van deelname aan EnergieKoplopers2 met Sympower B.V. als sturende partij:
PROPOSITIE 1: Maandelijkse Vergoeding
U ontvangt een vaste vergoeding van €5 per maand voor het leveren van flex, bovenop de onkostenvergoeding;
PROPOSITIE 2: de Virtual Power Plant
Deelname aan de collectieve Virtual Power Plant: hier worden alle opbrengsten van de geleverde flexibiliteit in een pot verzameld. De opbrengst wordt door de deelnemers besteed zoals zij dat wensen. De opbrengst kan worden verdeeld of besteed worden aan een gezamenlijk initiatief. Enkele vertegenwoordigers van de deelnemers doen voorstellen over de verdeling of besteding van de opbrengst en voeren het gekozen voorstel uit.

U dient hieronder een keuze te maken voor één van de proposities van Sympower B.V.

Bevestiging

Om deel te kunnen nemen aan “EnergieKoplopers2: aanbod Sympower” vragen wij u akkoord te gaan met het volgende (u dient daarvoor bij elke “JA” een vinkje te zetten):

JA, ik heb kennis genomen van én ga akkoord met de bijgevoegde voorwaarden “Deelnemersovereenkomst Sympower” op grond waarvan Sympower B.V. mijn slimme apparaat en batterij (indien van toepassing) mag aansturen.

JA, ik ga er mee akkoord en geef ondubbelzinnige toestemming dat Sympower B.V. gedurende de periode van de Deelnemersovereenkomst:
i) mijn slimme elektriciteitsmeter dagelijks op kwartierbasis uit laat lezen via Onafhankelijke Diensten Aanbieder Liquix;
ii) de kwartierwaarden uit mijn slimme elektriciteitsmeter verwerkt en gebruikt worden voor de flexibiliteitshandel;
iii) de kwartierwaarden uit mijn slimme elektriciteitsmeter ook beschikbaar stel aan netbeheerder Liander N.V. om deze meetdata te verwerken en te bepalen of Sympower B.V. voor een congestiepunt aan zijn verplichtingen heeft voldaan en om met Sympower B.V. af te rekenen;
iv) de kwartierwaarden uit mijn slimme elektriciteitsmeter ook beschikbaar stel aan Alliander N.V. om de door Sympower B.V. aan mij betaalde vergoeding te monitoren

JA, ik ga er mee akkoord dat ICT Groep en TNO B.V. mijn slimme elektriciteitsmeter (P1 data), mijn slimme apparaat en batterij (indien van toepassing) in opdracht van Alliander N.V. continu uitlezen en gedurende de Deelnemersovereenkomst Sympower B.V. ten behoeve van het aansturen van mijn slimme apparaat en batterij (indien van toepassing) deze data beschikbaar stellen aan Sympower B.V..

EnergieKoploper2
Sympower