Vervolg op EnergieKoplopers

In Heerhugowaard start de tweede fase van EnergieKoplopers. Hier wordt het energiesysteem van de toekomst gedemonstreerd. Een belangrijk onderdeel daarvan is een lokale flexibiliteitsmarkt voor elektriciteit volgens het USEF marktmodel. Kenmerkend voor EnergieKoplopers2 is  de focus op de marktdynamiek. Deze dynamiek ontstaat doordat enerzijds aggregators makkelijk kunnen toetreden tot of nieuwe proposities kunnen aanbieden op deze flexmarkt. Anderzijds is de consument altijd in controle en maakt een deelnemer zelf de keuze of hij een contract met een aggregator sluit, onder welke voorwaarden hij dat doet en of hij de afspraken met de aggregator tussentijds wil aanpassen. Liander koopt als netbeheerder flexibiliteit in bij de aggregators.

Wat gaan we doen in EnergieKoplopers2?
In Heerhugowaard  ontstaat flexibiliteit door een slim energiesysteem bij consumenten. Dit slimme systeem werkt automatisch en stuurt flexbronnen aan. Aan de bestaande flexbronnen uit de eerste fase (de warmtepomp, de elektrische boiler en de zonschakelaar) worden nu ook grote thuisbatterijen toegevoegd. Deze worden geladen wanneer er veel aanbod is van lokaal opgewekte elektriciteit, de opgeslagen energie kan worden gebruikt op momenten dat er veel vraag is.

In EnergieKoplopers2 leren de deelnemende partijen over de werking van een flexibiliteitsmarkt voor elektriciteit en kunnen we op kleine schaal belangrijke ervaringen opdoen. Zodat we de energievoorziening ook in toekomst betaalbaar en betrouwbaar te houden. EnergieKoplopers2 start in het najaar van 2017 en duurt tot en met 2019.

Deelnemen als aggregator?
In een flexmarkt is er een nieuw rol in energiemarkt te onderscheiden, die van aggregator (sturende partij). Aggregators gaan flexibiliteit inkopen bij klanten en kunnen ook energieverbruik aansturen om zo flexibiliteit te realiseren. De aggregator gaat de flexibiliteit verhandelen op de flexibiliteitsmarkt en kan dit verkopen aan de netbeheerder. In dit project maken we nog deels gebruik van de bestaande IT infrastructuur en stuurbare apparaten uit de eerdere fase van  EnergieKoplopers. Zo kunnen aggregators  op  laagdrempelige manier instappen en kennis maken met de werking van een lokale flexibiliteitsmarkt en de samenwerking binnen het  USEF marktmodel. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van flexibiliteitsmarkt voor elektriciteit of heeft u interesse om als aggregator mee te doen met dit project, neem dan contact met ons op via flexmarktontwikkeling@alliander.com.

Deelnemer van EnergieKoplopers
Deelnemende huishoudens van EnergieKoplopers uit de eerste fase kunnen meedoen met deze tweede fase. Reeds 100 deelnemers hebben zich ingeschreven. Heeft u vragen over uw deelname? Dan kunt u contact met ons opnemen via flexmarktontwikkeling@alliander.com.

Flexibiliteitsmarkt
EnergieKoplopers2 is een van de locaties waar Liander ervaring opdoet met een lokale flexibiliteitsmarkt voor elektriciteit. Wilt u meer weten over de ontwikkeling van een flexibiliteitsmarkt? Kijk dan op de informatiepagina DYNAMO Flexmarktontwikkeling

Gerelateerde artikelen

Reageer