Voor deelnemers

Hoe werkt het

Voor de proef is bij de deelnemers in huis  een slim apparaat geïnstalleerd. Dit apparaat communiceert via internet zelfstandig met het slimme energiesysteem en de slimme meter. Het slimme energiesysteem brengt  de verwachte beschikbare energie en de verwachte energievraag in balans door het apparaat aan of uit te zetten. De deelnemer hoeft hiervoor niets te doen. Het systeem regelt alles zelf.

Sturende partijen (zogenaamde aggregators) kunnen deelnemers een aanbod doen om hun apparaten te sturen. De sturende partijen verzamelen de ontstane flexibliteit. Liander koopt deze flexibiliteit in bij de sturende partij.

Informatie over de apparaten

De warmtepomp gebruikt de ventilatielucht van uw woning om samen met elektriciteit uw huis of water efficiënt te verwarmen.

Algemene informatie

De zonschakelaar kan uw zonnepanelen tijdelijk uitzetten om te voorkomen dat het netwerk overbelast raakt. 

.

Algemene informatie

Een elektrische boiler werkt samen met uw cv en gebruikt elektriciteit om het water te verwarmen en op te slaan.

Algemene informatie

Een batterij slaat elektriciteit op wanneer er meer energie wordt opgewekt dan er wordt verbruikt. Op een later moment kan deze elektriciteit in uw huis gebruikt worden.

Algemene informatie

Informatie over de verbruik

Via verschillende apps wordt inzicht verkregen in uw verbruik en de wijze waarop uw apparaat is geschakeld. Alliander biedt een app aan die inzicht geeft in uw slimme apparaat. Deze app vindt u op de beveiligde deelnemerspagina. Hiernaast kunt u inzicht krijgen in uw verbruik krijgen met bestaande apps via www.energieverbruiksmanagers.nl. Een goede app is bijvoorbeeld www.slimmemeterportal.nl. Een sturende partij kan u in hun voorstel mogelijk een app aanbieden om extra inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de manier waarop geschakeld is en welke vergoeding daar tegenover staat. Voor de batterij is het gebruik en verbruik inzichtelijk via de portal van de leverancier Victron Energy.

Contact en storingen

Contact met projectteam EnergieKoplopers2:

Deelnemers kunnen hun vragen per e-mail sturen naar info@energiekoplopers.nl

Ook kunt u de contactpersoon (Job Boersma) bellen op 06 1568 1324

 

Contact installateur 

Bij storingen belt u het storingsnummer van onze installateur EnergieService Noordwest:

072-512 31 34 (dit nummer is 24/7 bereikbaar)

Voor niet urgente zaken en afspraken kunt u mailen naar info@esnw.nl

 

Contact met Sympower

Heeft u vragen over uw vergoeding of over de sturing van uw slimme apparaat door Sympower?

Mail dan naar info@sympower.net

Testimonials

Leo

Het is niet voor niets dat de proeftuin in Heerhugowaard plaats vindt. Ik denk dat wij als bewoners het verschil kunnen maken.

Leo Oostindië
Bewoner, EnergieKoplopers
Job Boersma

Deelnemers en andere geïnteresseerden in de proeftuin kunnen met vragen bij mij terecht

Job Boersma
Contactpersoon voor deelnemers, EnergieKoplopers
Reny-Blom2

Ik doe mee omdat ik vind dat als ik nu ga investeren in de energie van de toekomst, de toekomst ook energie heeft.

Reny Blom
Bewoner, EnergieKoplopers