Veelgestelde vragen

 • Het project
 • Het onderzoek
 • Het slimme systeem
 • De persoonlijke pagina
 • Overige vragen

Wat is het project EnergieKoplopers?

EnergieKoplopers is een slimme energieproeftuin in Heerhugowaard. In deze proeftuin testen we samen met 200 huishoudens een nieuw, slim energiesysteem waar, met behulp van slimme apparaten, vraag en aanbod van energie optimaal op elkaar wordt afgestemd.

Wat is de doelstelling van de proeftuin?

De slimme energieproeftuin in Heerhugowaard wil leren hoe het energiesysteem van de toekomst duurzamer kan worden en tegelijkertijd betrouwbaar en betaalbaar kan blijven. Door meer balans te brengen in de vraag en aanbod van energie wordt het netwerk minder snel belast en kan duurzame energie zo optimaal mogelijk opgewekt en verbruikt worden.

Waarom is voor Heerhugowaard gekozen als proeflocatie?

In Heerhugowaard is in eerste instantie gekozen voor “Stad van de Zon” omdat hier al veel aandacht is voor energieneutraal wonen. De wijk is een voorloper op dit gebied. Doordat bijna alle woningen al voorzien zijn van zonnepanelen en er een stevig robuust netwerk ligt is dit uit technisch oogpunt zeer geschikt. De proeftuin is uitgebreid naar de wijken Butterhuizen, Zuidwijk en Huygenhoek. Maar ook bewoners uit andere wijken in Heerhugowaard doen mee met de proef.

Welke organisaties zitten achter het project?

EnergieKoplopers is een samenwerkingsverband tussen Essent, Alliander, Gemeente Heerhugowaard, IBM, ICT Automatisering, NRG031.

Wat is de exacte startdatum van de proeftuin?

Op 18 augustus 2015 is de proeftuin van start gegaan.

Hoeveel deelnemers doen mee in de proeftuin?

In totaal doen 200 deelnemers mee aan de proeftuin, dit zijn allemaal huishoudens.

Kan ik me nog als deelnemer aanmelden?

Nee, u kunt zich niet meer aanmelden als deelnemer. Hebt u vragen hierover, stuur dan een e-mail naar info@energiekoplopers.nl.

Wat wordt er van de deelnemers gevraagd?

U wordt gevraagd om een slim apparaat in uw woning te laten installeren. Dit kan variëren van een klein apparaat (aan/uit-schakelaar voor de zonnepanelen). Tot een wat groter apparaat (BlueGen) in het formaat van een wasmachine. Verder wordt u gevraagd actief feedback te geven over uw mening en ervaringen tijdens de proeftuin. Dit kan door middel van gesprekken of enquêtes.

Wat zijn de voordelen voor de deelnemers?

 • U draagt bij aan energieoplossingen van de toekomst
 • U krijgt online overzicht in uw energiegebruik en –opwek
 • Slimme apparaten van de proeftuin zorgen voor betere afstemming vraag en aanbod van energie
 • U ontvangt een gratis slimme thermostaat (twv 249 euro) en een slimme meter
 • U ontvangt €150 euro deelnemersvergoeding

Kan ik me tussentijds (tijdens de looptijd van de proeftuin) afmelden?

Ja, u kunt het contract tussentijds beëindigen.

Zijn er kosten verbonden aan deelname?

Nee, voor deelnemers zijn er geen kosten.

Worden de uitkomsten van de proeftuin ook publiekelijk gedeeld?

De overall conclusies van de proeftuin zullen publiekelijk worden gedeeld. Uiteraard worden persoonlijke gegevens nooit gedeeld.

Hoe zit het met de privacy van de mensen?

Data die verzameld worden van de deelnemers aan de proef worden uitsluitend voor de proef gebruikt en anoniem gemaakt.

Welke slimme apparaten worden in de proeftuin aangestuurd door het slimme systeem?

Ongeveer  50 warmtepompen,  50 elektrische boilers, 90 zonschakelaars en 10 BlueGen brandstofcellen.

Wat is het nut van een zonschakelaar?

Een zonschakelaar kan uw zonnepanelen tijdelijk uitzetten om te voorkomen dat het netwerk overbelast raakt.  Hiermee draagt u bij aan een betrouwbare energievoorziening van uw wijk.

Wat gebeurt er met de energie als de zonnepanelen uitgeschakeld worden?

Daar gebeurt niets mee. Op dat moment zetten de zonnepanelen geen zonlicht meer om in elektrische energie.

Levert het uitschakelen van de zonnepanelen door de zonschakelaar schade op aan de panelen/omvormer?

De schakelaar voor het veilig schakelen is ontworpen om tijdens de levensduur minimaal 10.000 tot zelfs 20.000 keer te worden gebruikt. In de praktijk wordt deze schakelaar nauwelijks gebruikt. Alleen bij bijvoorbeeld stroomstoringen of wanneer de bewoner bij het uitschakelen van de stroom om bijv. een lamp te verwisselen per ongeluk de zonnepanelen uitzet. Tijdens de proeftuin zal de omvormer niet meer dan 1038 keer worden geschakeld. Daarmee blijft het gebruik ook met deze extra schakelingen ruim binnen de marge van 10.000 schakelingen.

Mag ik de apparaten, thermostaat en slimme meter na afloop van de proeftuin houden?

De slimme meter en thermostaat wel. De apparaten worden verwijderd met uitzondering van de warmtepomp. Deelnemers kunnen deze na afloop van de proeftuin overnemen.

Wat is de persoonlijke pagina?

Dat is de webomgeving voor deelnemers aan de proeftuin. Hier kunnen zij hun thermostaat  instellen en hun verbruiksgegevens inzien.

Waarom wordt de huidige ICY-portal vervangen door deze nieuwe persoonlijke pagina?

De persoonlijke pagina is speciaal ontwikkeld voor de proeftuin. Deze webomgeving biedt meer mogelijkheden dan de ICY-portal, bijvoorbeeld 5 klokprogramma’s. Daarnaast slaan we informatie op met betrekking tot de thermostaat en de klokprogramma’s. Dit doen we ten behoeve van het onderzoek. De ICY-portal biedt niet die faciliteit.

Hoe gaat het met de portal van de leverancier van de thermostaat (ICY-portal)?

Nu iedereen toegang heeft tot zijn of haar persoonlijke pagina is de ICY-portal gesloten.

Ik heb een slimme thermostaat, bijv. Toon, die doet dit al. Moet ik dan toch overstappen naar de slimme thermostaat en persoonlijke pagina van de proeftuin?

U bent hier niet toe verplicht. Kiest u niet voor de slimme thermostaat van de proeftuin dan hebt u geen actueel verbruiksoverzicht op uw persoonlijke pagina. Voor het onderzoek is het wenselijk dat u overstapt naar de slimme thermostaat en persoonlijke pagina van de proeftuin.

De huidige pagina van ICY heeft een grafiek met de werkelijke temperatuur en de ingestelde temperatuur. Komt dat terug in deze omgeving?

Nee

Hoeveel standaardstanden heeft de thermostaat?

Er zijn drie voorkeurstemperaturen (standen). Deze kunnen niet uitgebreid worden.

Kun je extra weekprogramma’s toevoegen?

Nee, u kunt in totaal 5 programma’s instellen.

Kun je de naam van de weekprogramma’s wijzigen? Wij zijn gepensioneerd, dus ‘Werkweek 1’ – ‘Werkweek 3’ is niet zo relevant?

Nee, u kunt dit niet wijzigen.

Is de thermostaat ook zo slim dat hij tijd neemt om voor te verwarmen of gaat hij pas verwarmen vanaf het schakelpunt?

De thermostaat gaat verwarmen vanaf het schakelpunt. Dus als u heeft ingesteld dat om 7 uur een andere temperatuur start, dan start de thermostaat om 7 uur met verwarmen.

Mijn thermostaat volgt het programma niet, wat kan hier aan de hand zijn?

Dit is een standaard instelling van de slimme thermostaat, namelijk de bewegingsmelder. Zodra u uw woning binnenkomt springt bij ICY de thermostaat automatisch in de comfortstand. Bij start van de proeftuin wordt deze instelling standaard uitgezet.

Mijn thermostaat neemt de instellingen niet over. Wat moet ik doen?

Dit treedt op als de internetverbinding met uw huishouden is verbroken. Probeer de router te resetten en als dit niet werkt, neem contact op met uw internetprovider.

Mocht dit zich langdurig voordoen, meld dit dan via een e-mail aan info@energiekoplopers.nl

Kun je het verbruik van de boiler separaat terug zien?

In de Bruto gebruik grafiek staat het verbruik van de boiler per dag, week, maand of jaar. Ook op de pagina Energiestromen vindt u het actuele verbruik.

Is het gasverbruik ook zichtbaar?

Ja u vindt dit terug in de grafiek van het gasverbruik. Hier ziet u uw gasverbruik per dag, week, maand en jaar.

Kun je in de grafieken ook het nettoverbruik terug zien?

Er is geen grafiek van het netto verbruik. Wel is deze indirect te zien in de grafiek van verbruik en opwek.

Ik zie geen grafieken op mijn persoonlijke pagina. Wat moet ik doen?

Meld dit bij via een mail aan info@energiekoplopers.nl

Vergoedingen: hoe wordt het aandeel van EnergieKoplopers berekend?

Het collectief maakt winst. De winst wordt verdeeld onder de deelnemers, waarbij iedereen een evengroot deel krijgt.

Wat zie je op het vergoedingenoverzicht als je geen zonschakelaar of elektrische boiler hebt?

Daar staat alleen de vergoeding, geen compensaties.

Ik zie geen vergoedingen en compensatie. Hoe komt dit?

Dit wordt pas over een maand na livegang getoond.

Wat is het effect als je dag- en nachtstroom hebt? Is het voor het collectief gunstiger om ‘s nachts een wasmachine te draaien op dit moment?

Er is geen effect. U hoeft uw gedrag niet aan te passen voor de proeftuin. De slimme apparaten sturen zichzelf en dragen zo bij aan de beschikbaarheid van duurzame energie. Vanuit het doel van het collectief is het zinvol om verbruik aan te zetten als u overdag energie opwekt via zonnepanelen. Voor uw eigen portemonnee is het wenselijk om nachtstroom te gebruiken.

Hoe zit het met vloerverwarming, werkt de thermostaat hiermee?

De thermostaat vervangt huidige thermostaat en werkt op dezelfde manier samen met de vloerverwarming als u gewend bent. Binnen enkele dagen leert de thermostaat de woning kennen. Fijnafstemming kan echter noodzakelijk zijn.

Wat gebeurt er als de internetverbinding wegvalt?

Dit heeft een tweetal effecten:

 • Apparaten worden niet gestuurd volgens de geplande experimenten. Hier merkt u zelf niets van.
 • Daarnaast wordt uw verbruiksoverzicht op de persoonlijke pagina niet aangevuld met actuele gegevens.
 • De ketel werkt gewoon volgens het op dat moment ingestelde programma. Wilt u dit wijzigen dan kunt u dit altijd via de thermostaat zelf doen.

Gezien het effect op de experimenten stellen wij het op prijs als u het ons laat weten als de internetverbinding weg is gevallen. Voor uw eigen comfort en vanuit de proeftuin is het van belang uw internetverbinding zo snel mogelijk te herstellen. U kunt dit doen door de router te resetten en als dit niet werkt door contact op te nemen met uw internetprovider.

Wat doe ik als ik op vakantie ga?

Als u met vakantie gaat, wilt u dan de router, de Gateway en uw slim apparaat niet uitzetten! Wilt u ook geen stekkers uit de slimme apparaten halen. Een werkende internetverbinding is absoluut nodig om de apparaten aan te sturen. Daarom is het van belang om uw router niet uit te zetten.

Ontvang ik daadwerkelijk elektriciteit van de buurman?

In de proeftuin wordt de toekomstige situatie nagebootst. Wat u ziet op de persoonlijke pagina is wat u van uw buurman in een dergelijke toekomstige situatie zou kunnen ontvangen. Op dit moment is dit nog virtueel en komt alle elektriciteit in werkelijkheid nog van het net.

Is het rendement van de boiler nu hoger dan de accu’s die er nu zijn?

Een boiler is een buffer. Het elektrisch rendement zit tegen de 99% aan. Pas na 9 dagen is de boiler afgekoeld. Het is dus een interessante tijdelijke opslagwijze van elektrische energie, mits deze duurzaam en goedkoop of in overschot wordt opgewekt, bijvoorbeeld door zonnepanelen.