Veelgestelde vragen

  • Het project
  • Het slimme systeem
  • Overige vragen

Wat wordt er van de deelnemers gevraagd?

Van deelnemers wordt gevraagd om een slim apparaat in de woning te laten installeren. Dit kan variëren van een klein apparaat (aan/uit-schakelaar voor de zonnepanelen) tot een grote installatie (batterij). Het apparaat wordt gestuurd door een slim systeem om vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen. De deelnemer geeft toestemming aan een sturende partij om dit apparaat op afstand te sturen.

Om uw apparaat aan te kunnen sturen is stabiel internet in uw woning noodzakelijk.

Wat zijn de voordelen voor de deelnemers?

  • U draagt bij aan energieoplossingen van de toekomst
  • U ontvangt een gratis servicecontract voor het door u gekozen apparaat én uw CV-installatie.
  • Van de sturende partij ontvangt u een vergoeding. Hoe deze vergoeding er uit ziet hangt af van het contract dat u heeft gesloten met de sturende partij.

Kan ik me tussentijds (tijdens de looptijd van de proeftuin) afmelden?

Deelnemers hebben een contract met Alliander gesloten voor deelname. U kunt dit contract tussentijds beëindigen.

Deelnemers hebben ook een contract kunnen afsluiten met een sturende partij. De deelnemer heeft altijd de mogelijkheid om dit contract op te zeggen binnen de voorwaarden die in het contract zijn vastgelegd.

Hoe zit het met de privacy van de deelnemers?

Data die verzameld worden van de deelnemers aan de proef worden uitsluitend voor de proef gebruikt en anoniem gemaakt. Voor data die wordt gedeeld met een sturende partij sluit u een contract af met deze partij. Daarbij kunnen deelnemers er overigens elk moment voor kiezen om gegevens niet meer te delen met deze partij. Dat betekent wel dat er dan geen vergoeding meer wordt uitgekeerd door deze partij.

Zijn er kosten verbonden aan deelname?

Nee, voor deelnemers zijn er geen kosten. Mogelijke kosten door het schakelen van apparaten worden door de sturende partij vergoed.

Heb ik inzage in mijn gegevens en hoe mijn energie wordt gebruikt?

Via de slimme meter portal heeft u inzicht in uw verbruik en teruglevering.

Er is een aparte portal ontwikkeld die u inzicht geeft in de actuele waarde van het bij u aangesloten apparaat. Ook heeft u met deze portal regie over wat er met uw gegevens gebeurt.

Voor het batterijsysteem is ook een portal die inzicht geeft in de status van uw batterij.

Mogelijk gaat de sturende partij een portal aanbieden waarin de gegevens van uw apparaat en de manier waarop zij deze aansturen inzichtelijk wordt. Dit wordt in het project EnergieKoplopers2 verder onderzocht en uitgewerkt.

Welke slimme apparaten worden in de proeftuin aangestuurd door het slimme systeem en hoe werken ze?

Voor de apparaten en hun werking, zie het tabblad Deelnemers

Levert het uitschakelen van de zonnepanelen door de zonschakelaar schade op aan de panelen/omvormer?

De schakelaar voor het veilig schakelen is ontworpen om tijdens de levensduur minimaal 10.000 tot zelfs 20.000 keer te worden gebruikt. In de praktijk wordt deze schakelaar nauwelijks gebruikt. Alleen bij bijvoorbeeld stroomstoringen of wanneer de bewoner bij het uitschakelen van de stroom om bijv. een lamp te verwisselen per ongeluk de zonnepanelen uitzet. Tijdens de proeftuin Energiekoplopers1 is omvormer niet meer dan 1038 keer geschakeld. Daarmee blijft het gebruik ook met deze extra schakelingen ruim binnen de marge van 10.000 schakelingen. De aanwezige schakelaars zullen dan ook in EnergieKoplopers2 gewoon veilig gebruikt kunnen worden.

Mag ik de apparaten, thermostaat en slimme meter na afloop van de proeftuin houden?

De thermostaat uit de proeftuin EnergieKoplopers1 mogen deelnemers houden, ongeacht deelname aan EnergieKoplopers2. De aanwezige apparaten die voor  EnergieKoplopers2 worden gebruikt en eigendom zijn van Alliander worden in principe na afloop van het project weer verwijderd. De warmtepomp is daarop een uitzondering; deelnemers hebben deze na EnergieKoplopers1 kunnen overnemen.

Is het rendement van de boiler nu hoger dan de accu’s die er nu zijn?

Een boiler is een buffer. Het elektrisch rendement zit tegen de 99% aan. Pas na 9 dagen is de boiler afgekoeld. Het is dus een interessante tijdelijke opslagwijze van elektrische energie, mits deze duurzaam en goedkoop of in overschot wordt opgewekt, bijvoorbeeld door zonnepanelen.